Ukubhebha ingquza emnandi emanzi te kumnandi.

13361

Ukubhebha ingquza emnandi emanzi te kumnandi. Walivula lonke ukubhebha ingquza emnandi. Ngamudla umfazi kamngani wami ukubhebha ingquza emnandi.

Comments